Συμμετοχή του Α’ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας στο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2022

25/09/2022

Untitled_Panorama3a
Το έργο της Αποκατάστασης του Αρχαίου θεάτρου Λάρισας συμμετέχει στο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2022. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.) με αφετηρία το έτος 2002, διοργανώνει ανά διετία το Πανελλήνιο Συνέδριο Ακουστικής. Το 2022, το 11ο κατά σειρά συνέδριο «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2022» διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στις 14 έως 16 Οκτωβρίου 2022. Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της εργασίας των σύγχρονων Ελλήνων επιστημόνων στον τομέα της ακουστικής, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρόσφατης έρευνας στο πεδίο αυτό, καθώς και η γνωριμία και προώθηση της συνεργασίας όσων ασχολούνται με την ακουστική και τις εφαρμογές της.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Δημήτριος Καραγκούνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, επικεφαλής της επίβλεψης του έργου, Προϊστάμενος του τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, η κα. Σοφία Τσανακτσίδου, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος της ομάδας επίβλεψης, ο κ. Γιάννης Μουρτζόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΛ.ΙΝ.Α. και ο κ. Δρ.Γαβριήλ Καμάρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχουν στο συνέδριο με την παρουσίαση “Πρώτη αποτύπωση της ακουστικής του Α’ αρχαίου θεάτρου Λάρισας”. Η εργασία θα παρουσιαστεί στο Αμφιθέατρο ΙΙΙ του Α.Π.Θ. στην ενότητα Συνεδρία 4 – Ακουστική Ιστορικών Μνημείων και Ηχητική Κληρονομιά στις 15/10/2022.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://conferences.helina.gr/2022/gr/

Στο συνημμένο αρχείο παρουσιάζεται το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου.

Untitled_Panorama3a