Τοποθέτηση γερανοφόρου οχήματος στο χώρο της ορχήστρας

22/05/2017

Για να “λύσουμε” την απορία κυρίως των “μικρών μας φίλων” αλλά και μεγαλυτέρων παρουσιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται το γερανοφόρο όχημα στον χώρο της ορχήστρας του Αρχαίου Θεάτρου.

Αρχικά από την οδό Ηφαίστου εισέρχονται με την βοήθεια εφεδράνων για να μην προκληθούν ζημιές στον πεζόδρομο, δύο γερανοφόρα οχήματα βάρους 90 και 50 τόνων και τοποθετούνται εκατέρωθεν της οδού Ηφαίστου επί της οδού Βενιζέλου. Στην συνέχεια έρχεται το γερανοφόρο όχημα βάρους 35 τόνων που πρόκειται να τοποθετηθεί στον χώρο της ορχήστρας και λαμβάνει κεντρική θέση. Ακολουθούν δεσίματα, ελιγμοί, ανύψωση και μεταφορά του οχήματος στο χώρο της ορχήστρας. Την ευθύνη της διαδικασίας είχε ο τμηματάρχης έργων και μελετών της ΕΦΑ Λάρισας και επιβλέπων του έργου κ Δημήτριος  Καραγκούνης, ενώ ανάδοχος των εργασιών του γερανοφόρου οχήματος είναι ο κ. Δημήτριος Τσαπατώρης χειριστής και ιδιοκτήτης γερανών από την Λάρισα.