Τοποθέτηση εκτυπωμένων φωτογραφιών σε αλουμίνιο στην ανατολική πάροδο

08/02/2016

Στην ήδη διαμορφωμένη επιφάνεια στην ανατολική πάροδο τοποθετήθηκαν εκτυπωμένες φωτογραφίες σε αλουμίνιο διαστάσεων 2.50×2.50 μέτρα στα πλαίσια της εγκεκριμένης μελέτης εικαστικής παρέμβασης για τη διαμόρφωση της επιφάνειας.