Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης-πληροφόρησης

23/03/2016

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των πινακίδων σήμανσης-πληροφόρησης.

Σε επιλεγμένα σημεία στο κέντρο της πόλης της Λάρισας όπως Κεντρική πλατεία, πλατεία Ταχυδρομείου και πλατεία Λαού καθώς και κατά μήκος του πεζοδρόμου της Μητροπολίτου Αρσενίου τοποθετήθηκαν πινακίδες σήμανσης-πληροφόρησης κάθετης μορφής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με πληροφορίες για το μνημείο.

Επίσης εντός του χώρου του Αρχαίου Θεάτρου τοποθετήθηκαν πινακίδες σήμανσης-πληροφόρησης μορφής αναλογίου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με πληροφορίες για το μνημείο.