Τοποθετήσεις νέων εδωλίων

17/10/2022

Untitled_Panorama3a
Ο κ. Δημήτριος Καραγκούνης Αρχιτέκτονας Μηχανικός, επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης και Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ τονίζει ότι προχωρούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι τοποθετήσεις των νέων εδωλίων στο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου.

Ύστερα από την παράδοση ικανού αριθμού νέων εδωλίων, τα οποία μεταφέρθηκαν από τις εγκαταστάσεις του αναδόχου με ειδικά οχήματα στο χώρο του μνημείου, ξεκίνησε η τοποθέτησή τους στο χώρο του κυρίως θεάτρου. Τα νέα αρχιτεκτονικά μέλη, 240 σε αριθμό, θα τοποθετηθούν στις προβλεπόμενες από την εγκεκριμένη μελέτη θέσεις εντός του 2022 εφόσον και οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Untitled_Panorama3a