Το Αρχαίο Θέατρο στις Εκδόσεις Springer

21/02/2022

Untitled_Panorama3a
Το έργο της Αποκατάστασης του Αρχαίου θεάτρου Λάρισας συμμετείχε στο 4th International Conference on Protection of Historical Constructions (PROHITECH 2020) που διοργανώθηκε στις 25-27 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Δημήτριος Καραγκούνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, επικεφαλής της επίβλεψης του έργου, Προϊστάμενος του τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών με μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα ειδικών κατασκευών καθώς και σε θέματα ανίχνευσης των κατασκευών με την μέθοδο των υπερήχων (Level II) και η κα. Σοφία Τσανακτσίδου, Πολιτικός Μηχανικός, Τεχνικός και Συντονιστής Ασφαλείας του Έργου με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Μνημείων και Συνόλων καθώς και στην Ανάλυση και τον Σχεδιασμό Κατασκευών Ενεργειακών Υποδομών συμμετείχαν με τις εξής ανακοινώσεις :

DIGITAL DOCUMENTATION AND 3D MODELLING IN THE RESTORATION OF THE FIRST ANCIENT THEATRE OF LARISSA, GREECE
Dimitrios Karagkounis, Sofia Tsanaktsidou

PROPOSAL FOR THE RESTORATION OF THE SKENE OF THE FIRST ANCIENT THEATRE OF LARISSA, GREECE
Dimitrios Karagkounis, Sofia Tsanaktsidou

Οι παραπάνω ανακοινώσεις συμπεριλήφθηκαν σε δίτομη έκδοση του εκδοτικού οίκου Springer και έλαβαν κολακευτικά σχόλια.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://prohitech2020.org/