Το Αρχαίο Θέατρο στο ημερολόγιο του 2022 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας

24/02/2022

Untitled_Panorama3a

Το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας “φιγουράρει” στους μήνες Ιανουάριο, Μάρτιο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο στο ημερολόγιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας του 2022.
Ειδικότερα στο μήνα Ιανουάριο παρουσιάζεται η κάτοψη του Αρχαίου Θεάτρου η οποία περιλαμβάνεται στην μελέτη Αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου η οποία εκπονήθηκε από ομάδα μελετητών με επικεφαλής τον κ. Δημήτριο Καραγκούνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, επικεφαλής της επίβλεψης του έργου, Προϊστάμενο του τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών.
Η τρισδιάστατη αποτύπωση του σκηνικού οικοδομήματος περιλαμβάνεται στην μελέτη Αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος η οποία εκπονήθηκε από τον αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Δημήτριο Καραγκούνη με μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα “Ειδικών Κατασκευών” και “Level II στον μη καταστροφικό έλεγχο των υλικών με υπερήχους”, τον αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Ευάγγελο Ματσαρόκο με μεταπτυχιακές σπουδές στα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “προστασία μνημείων” καθώς και στις “Βυζαντινές Σπουδές” και την κα. Σοφία Τσανακτσίδου πολιτικό μηχανικό με μεταπτυχιακές σπουδές στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων” και “Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών Ενεργειακών Υποδομών”.
Οι μελετητές συνεργάστηκαν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την σύνταξη της μελέτης παράλληλα με τα άλλα καθήκοντά τους στα πλαίσια του τρέχοντος έργου ενταγμένου στο ΕΣΠΑ.
Η άριστη συνεργασία φαίνεται από το αποτέλεσμα της μελέτης η οποία είναι υψηλού επιπέδου όπως άλλωστε αρμόζει σε ένα μνημείο όπως το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας. Η παραπάνω μελέτη εγκρίθηκε ομόφωνα από το Κ.Α.Σ και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.
Ο κ. Δημήτριος Καραγκούνης και η κα. Σοφία Τσανακτσίδου αφιερώνουν την παραπάνω μελέτη στον συνάδελφο Ευάγγελο Ματσαρόκο ο οποίος “έφυγε” πρόσφατα από κοντά μας.