Υλοποίηση εργασιών για την κατασκευή τοιχοποιίας αντιστήριξης

21/11/2020

Untitled_Panorama3a
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου, στα πλαίσια της πράξης «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας – Φάση Ε’» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

Πιο συγκεκριμένα, αυτό το διάστημα υλοποιούνται εργασίες για την κατασκευή της τοιχοποιίας αντιστήριξης από λιθοδομή που συνοδεύεται από έργα αποστράγγισης. Ο τοίχος θα κατασκευαστεί στον πόδα του κυρίως θεάτρου και θα έχει συνολικό μήκος 61μ.
Ήδη έχει ολοκληρωθεί τμήμα της αποχωμάτωσης για την κατασκευή της αποστράγγισης και πραγματοποιείται προσεκτική απομάκρυνση των υφιστάμενων ορθίων εδωλίων και τμηματική αφαίρεση του χωμάτινου όγκου πίσω από αυτά, προκειμένου σε επόμενη φάση να κατασκευαστεί η τοιχοποιία. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης των όρθιων εδωλίων και με την ολοκλήρωση της τοιχοποιίας, αυτά θα επανατοποθετηθούν.
Όλες οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, και με την απαιτούμενη προσοχή και την άψογη συνεργασία εργατών και συντηρητών υπό την επίβλεψη των μηχανικών του έργου.
Επίσης, θα ξεκινήσει άμεσα από πλευράς του Αναδόχου, η κατασκευή της αποστράγγισης και η τοιχοποιία αντιστήριξης.

Δημήτρης Καραγκούνης
Αρχιτέκτων – Προϊστάμενος Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών ΕΦΑΛΑΡ – Επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης του έργου