Υποβολή πρότασης τροποποίησης του έργου

26/04/2021

Untitled_Panorama3a
Στις 22/04/2021 υποβλήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το σύνολο της πρότασης για την τροποποίηση του έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Φάση Ε’».

Η πρόταση περιλαμβάνει αύξηση του φυσικού αντικειμένου του έργου με την αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος και παράλληλη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου το οποίο διπλασιάζεται και από 3.400.000,00 ευρώ θα ανέλθει στο ποσό των 6.800.000,00 ευρώ. Η νέα προτεινόμενη λήξη ολοκλήρωσης του έργου είναι η 31/12/2023.
Το σύνολο της πρότασης επεξεργάστηκε το τελευταίο τρίμηνο ο κ. Δημήτριος Καραγκούνης Αρχιτέκτων και Προϊστάμενος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ και η κα. Σοφία Τσανακτσίδου Πολιτικός Μηχανικός Τεχνικός και Συντονιστής Ασφαλείας του έργου.

Αναμένεται στο επόμενο διάστημα ο έλεγχος του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ώστε το έργο του Αρχαίου Θεάτρου να εισέλθει στην τελική του φάση. Η ολοκλήρωση των εργασιών με την αποκατάσταση του κυρίως θεάτρου και του σκηνικού οικοδομήματος θα προσδώσει στο μνημείο μια νέα “δυναμική” και υπό όρους θα είναι σε θέση να φιλοξενήσει παραστάσεις – εκδηλώσεις, ύστερα πάντα και από την σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου καθιστώντας το μνημείο πλήρως λειτουργικό.