Εργασίες διαμόρφωσης νέων βαθμίδων και συμπλήρωσης υπαρχόντων

12/09/2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τις εργασίες διαμόρφωσης νέων βαθμίδων και συμπλήρωσης υπαρχόντων βαθμίδων για τις ανάγκες του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Α’ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ’ΦΑΣΗ)».