Προκήρυξη για την ενοικίαση γερανοφόρων οχημάτων

12/09/2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ενοικίαση γερανοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Α’ ΑΡΧΑΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ’ ΦΑΣΗ)».