Ζ’ Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”

20/09/2014>21/09/2014

Untitled_Panorama3a

H Z’ Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014 (19.00-21.00) στο αρχαίο θέατρο της Λάρισας και θα συνεχιστεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014 (10.00-14.00) στο ξενοδοχείο PARK του Βόλου με τα παρακάτω θέματα:

  • Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014.
  • Έγκριση οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού έως την 31η Αυγούστου του 2014.
  • Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2015.
  • Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2015.
  • Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2013.