Προγραμματική Σύμβαση

16/02/2017

Εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τίτλο “Εργασίες τεκμηρίωσης στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας”.

Η Σύμβαση έχει σαν στόχο  την υλοποίηση των υποέργων που αφορούν εργασίες τεκμηρίωσης στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μελέτες αποκατάστασης του Μνημείου . Απώτερος στόχος είναι η δυνατότητα για ένταξη σε προγράμματα για την χρηματοδότηση του συνόλου των παρεμβάσεων που απαιτούνται ώστε αφ’ ενός τούτο να αποκατασταθεί πλήρως και αφ’ ετέρου να ενταχθεί στη ζωή της πόλης συμβάλλοντας αποφασιστικά στη συνολική προσπάθεια να καταστεί η Λάρισα πόλη τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού με σημαντικότατα οφέλη για την πόλη και για το σύνολο των πολιτών.

Η διάρκεια της προγραμματικής είναι δέκα (10) μήνες με δυνατότητα παράτασης, ο δε συνολικός προυπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 175.600,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της προγραμματικής σύμβασης