Γ΄ Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης

2004-4

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας” το χρονικό διάστημα 2002-2009 συντελέστηκαν εργασίες οι οποίες αποτυπώνονται σε επτά υποέργα.

Αρχικός προϋπολογισμός 4.402.054,29€. Προϋπολογισμός με την ολοκλήρωση του έργου 6.107.534,58€

Απορρόφηση 100%.

Το έργο Α΄ Αρχαίο θέατρο Λάρισας επιλέχθηκε σε εθνικό επίπεδο στις 5 καλές πρακτικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με τις παρακάτω εγκρίσεις:

  • Μελέτη Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας αρ. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/1018/51314/02-10-2001, ΚΑΣ
  • Αποκάλυψη του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ομάδα εργασίας:

1. Καλλίνος Ευάγγελος – πολιτικός μηχανικός

2. Καλογιάννη Χριστίνα – αρχιτέκτων μηχανικός

3. Καραγκούνης Δημήτριος – αρχιτέκτων μηχανικός ΙΕ΄ ΕΠΚΑ

4. Μόσιαλος Λάμπρος – πολιτικός μηχανικός

5. Μπεκερτζής Ευάγγελος – αρχιτέκτων μηχανικός

6. Νέμα Σοφία – πολιτικός μηχανικός

ΛΑΡΙΣΑ 2001

Οδηγίες συντήρησης εδωλίων με το αριθμ.1625/12-08-1996, Κέντρου Λίθου.

Οδηγίες συντήρησης με το αριθμ.593/20-02-2001, Κέντρου Λίθου.

Έγκριση εγκατάστασης εργοταξιακών οικίσκων με την αρ. ΥΑ/ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ15/60915/4150/ΓΓΔΑ/24-10-2002, ΚΑΣ.

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 248/30-01-2002/Γενική Δ/νση. Περιφ.Διευθ.Περιβάλλοντος και χωροταξίας.

Έγκριση μελέτης συντήρησης, αρ. ΥΑ/ΥΠΠΟ/ΣΥΝΤ/Φ29/318/17004/15-02-2008, ΚΑΣ.

Έγκριση προσβασιμότητας – θέασης επισκεπτών και ΑΜΕΑ από την οδό Μητροπολίτου Αρσενίου με την αριθ.. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ15/81122/3794/20-11-2008, ΚΑΣ.

Έκδοση απαιτούμενων αδειών ακινήτων προς κατεδάφιση