Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

1998-10

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανασκαφικές εργασίες στο Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας” το χρονικό διάστημα 1999-2000 συντελέστηκαν εργασίες απομάκρυνσης κρημνισμάτων οικοδομών στο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου με μηχανικά και χειρώνακτα μέσα, με βάση την υπ΄ αριθ.. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ39/6098/3710/24-12-1999.

Προϋπολογισμός 100.000.000 δρχ. Απορρόφηση 100%.