Χρονική περίοδος 1999-2009

Η πλήρης αποκάλυψη της σκηνής έγινε μετά το 2004, όταν διανοίχτηκε τμήμα της οδού Βενιζέλου που διερχόταν πάνω απ’ αυτήν. Μετά τις τελευταίες απαλλοτριώσεις αποκαλύφθηκε η δυτική είσοδος του θεάτρου, ενώ η ανατολική κυρία είσοδος παραμένει καλυμμένη. Σε ανασκαφή του 2006, μετά την πλήρη απομάκρυνση τμήματος της οδού Βενιζέλου και του πεζοδρομίου της, αποκαλύφθηκαν πίσω από την σκηνή σημαντικά ευρήματα που επαναπροσδιορίζουν ίσως την εικόνα και το ρόλο του μνημείου.