Χρονική περίοδος 1986-1998

1998-14

Το 1987 απαλλοτριώθηκε μία από τις προς νότο οικοδομές η οποία ήταν κτισμένη στο χώρο της σκηνής του αρχαίου θεάτρου. Το 1992 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνολική απαλλοτρίωση εννέα ακινήτων, και η κατεδάφισή τους.

Κατεδαφίστηκαν επίσης το παλαιό επισκοπικό μέγαρο και το δημοτικό ρολόι της πόλης, τα οποία ενέπιπταν σε τμήμα του επιθεάτρου. Η ανασκαφική διαδικασία έως το 1995 αποκάλυψε το βορειοδυτικό τμήμα του κοίλου (δυτικά της οδού Α. Παπαναστασίου) και συγκεκριμένα τμήματα από τις δέκα ανώτερες σειρές του κυρίως κοίλου, μέχρι το επίπεδο του άνω διαζώματος και διαπιστώθηκε ότι στο σημείο αυτό, δεν σωζόταν καθόλου το επιθέατρο.

Την ίδια περίοδο καταργήθηκε και το τμήμα της οδού Παπαναστασίου που διερχόταν επάνω από το αρχαίο θέατρο. Κατά την κατεδάφιση του δρόμου εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε συγκεκριμένους χώρους, μαρμάρινα εδώλια τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί ως υποδομή του. Αφαιρέθηκαν τα θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα των οικοδομών που είχαν κατεδαφιστεί και απομακρύνθηκαν από το χώρο του μνημείου.