1ο υποέργο

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Αποκαταστάσεις, συντηρήσεις αρχιτεκτονικών μελών, μικροστερεώσεις τμημάτων του επιθεάτρου, αποτύπωση – τεκμηρίωση υπάρχουσας κατάστασης και εκπόνηση μελετών.

 • Αποχωματώσεις στο χώρο του επιθεάτρου, στο χώρο της βάσης του παλιού ρολογιού, κατά μήκος του οπισθίου νοτίου τοίχου της σκηνής καθώς και στο χώρο του κοίλου.
 • Ταυτίσεις διάσπαρτου υλικού.
 • Μηχανικός καθαρισμός των μελών από κονιάματα και τσιμέντα.
 • Συγκολλήσεις αρχιτεκτονικών μελών.
 • Συντήρηση – συμπλήρωση ρηγματώσεων στο χώρο του σκηνικού οικοδομήματος.
 • Αποκάλυψη καθαρισμός των καλυπτήριων πλακών του αγωγού.
 • Εργασίες ομαδοποίησης διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών.
 • Εργασίες έργων υποδομής εργοταξίου.
 • Ψηφιοποίηση υπάρχοντος αναλογικού αρχειακού υλικού (φωτογραφία, slides, έντυπο.)
 • Ταξινόμηση κατά κατηγορία και κατά έτος.
 • Επεξεργασία αρχειακού υλικού βίντεο.
 • Ψηφιακή φωτογράφιση – τεκμηρίωση σε καθημερινή βάση των εργασιών.
 • Ταξινόμηση – τεκμηρίωση – ψηφιοποίηση όλων των in situ και διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών.
 • Φωτογραμμετρική αποτύπωση πριν την ομαδοποίηση των αρχιτεκτονικών μελών (03/11/2002).
 • Φωτογραμμετρική αποτύπωση μετά την Α΄ ομαδοποίηση των αρχιτεκτονικών μελών (09/08/2004).
 • Φωτογραμμετρική αποτύπωση του σκηνικού οικοδομήματος (29/05/2003).
 • Φωτογραμμετρική αποτύπωση Δυτικού και ανατολικού αναλημματικού τοίχου.
 • Φωτογραμμετρικη αποτύπωση του χώρου του επιθεάτρου.
 • Σχεδιαστική αποτύπωση τμημάτων του κοίλου, σκηνικού οικοδομήματος, επιθεάτρου, αναλημματικών τοίχων καθώς και διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών.
 • Καταγραφές εδωλίων του κυρίως θεάτρου.