2ο υποέργο

Ενοικίαση και εγκατάσταση ανυψωτικών μηχανημάτων.

Με την ενοικίαση και εγκατάσταση στο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου ανυψωτικών μηχανημάτων ολοκληρώθηκε μια σειρά εργασιών όπως η ταξινόμηση των αρχιτεκτονικών μελών, οι συγκολλήσεις διασπάρτων και in situ μελών καθώς και οι απαραίτητες μετακινήσεις τους για την ολοκλήρωση του έργου.

Σύνολο μετακινήσεων 38.000