4ο υποέργο

013-small

Απαλλοτριώσεις

Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες απαλλοτριώσεις των ακινήτων επί της οδού Βενιζέλου.