6ο υποέργο

Τεκμηρίωση – συντήρηση αρχιτεκτονικών μελών οδού Βενιζέλου

  • Φωτογραμμετρική τεκμηρίωση του συνόλου των αρχιτεκτονικών μελών όπισθεν του σκηνικού οικοδομήματος.
  • Απεγκλωβισμός διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών από τις λιθοδομές κατά μήκος της οδού Βενιζέλου και ταξινόμησή τους.
  • Συντήρηση με απομάκρυνση κονιαμάτων και τσιμέντων.
  • Συγκολλήσεις όλων των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών.
  • Διαμόρφωση του χώρου του λόφου (ευρύς καθαρισμός, αποχωματώσεις φερτών υλικών, δημιουργία διαδρόμων κίνησης).
  • Ταξινόμηση – ομαδοποίηση όλων των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών στο χώρο του λόφου.