7ο υποέργο

Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης κλιμακίδων του κυρίως θεάτρου και του επιθεάτρου – εργασίες αποκάλυψης, συντήρησης δυτικής παρόδου.

  • Κατεδάφιση απαλλοτριωθέντων καταστημάτων επί της οδού Βενιζέλου στην Δυτική πάροδο ύστερα και από έκδοση των απαραίτητων αδειών κατεδάφισης.
  • Μεταφορά – ταξινόμηση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών στο χώρο του λόφου.
  • Καθαρισμός αρχιτεκτονικών μελών από υπολείμματα τσιμέντου και κονιαμάτων.
  • Συντήρηση δυτικής παρόδου με συγκολλήσεις κυρίως μικρών θραυσμάτων και απολεπίσεων.
  • Συντήρηση των κλιμάκων του κυρίως θεάτρου και του επιθεάτρου με συγκολλήσεις μικρών κυρίως ταυτισμένων τμημάτων και αποφλοιώσεων καθώς και καθαρισμοί επιφανειών.
  • Καταπολέμηση των βιολογικών επικαθήσεων με χρήση βιοκτόνου κυρίως του πορωλιθικού υλικού.
  • Αναβάθμιση κλίμακας ανόδου στο χώρο του μνημείου από την οδό Μητροπολίτου Αρσενίου, κατασκευή ράμπας πρόσβασης, τοποθέτηση αναβατορίου για ΑΜΕΑ και δημιουργία διαδρόμου κίνησης που οδηγεί σε κατάλληλο σημείο θέασης.