Προγραμματική 2016-2018

Κατά τη χρονική περίοδο 2016-2017 εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε η προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τίτλο “Εργασίες τεκμηρίωσης στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας”.
Η Σύμβαση είχε σαν στόχο την υλοποίηση των υποέργων που αφορούν εργασίες τεκμηρίωσης στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μελέτες αποκατάστασης του μνημείου . Απώτερος στόχος ήταν η δυνατότητα για ένταξη σε προγράμματα για την χρηματοδότηση του συνόλου των παρεμβάσεων που απαιτούνται ώστε αφ’ ενός το μνημείο να αποκατασταθεί πλήρως και αφ’ ετέρου να ενταχθεί στη ζωή της πόλης συμβάλλοντας αποφασιστικά στη συνολική προσπάθεια να καταστεί η Λάρισα πόλη τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού με σημαντικότατα οφέλη για την πόλη και για το σύνολο των πολιτών.
Η διάρκεια της προγραμματικής ήταν αρχικά για δέκα (10) μήνες με δυνατότητα παράτασης, ο δε συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 175.600,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Στις 24-10-2016 ανατέθηκε από το σωματείο Διάζωμα η εκπόνηση της μελέτης για την αποκατάσταση του Αρχαίου θεάτρου.
Παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του ιδρύματος Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου
κ. Νέλλος Α. Κανελλόπουλος , ο Πρόεδρος του Διαζώματος κ. Σταύρος Μπένος , ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης , η Διευθύντρια της ΕΦΑ Λάρισας κα Σταυρούλα Σδρόλια , ο Τμηματάρχης έργων και μελετών της ΕΦΑ Λάρισας
κ. Δημήτρης Καραγκούνης και οι μελετητές κκ. Νικόλαος Χατζηδάκης, Ισίδωρος Πλακωτάρης, Ελένη – Αθηνά Αγγέλη, Χρήστος Καρναβέζος, Στυλιανή Π. Μπλάντα.
Η μελέτη περιελάμβανε:
1. Γενικό σχεδιασμό των επεμβάσεων στον ευρύτερο χώρο του θεάτρου.
Περιλαμβάνει το θέατρο με το κοίλο, τα αναλήμματα και το σκηνικό οικοδόμημα, το περιβάλλον του μνημείου με τις προσβάσεις σε αυτό, το χώρο τακτοποίησης αρχιτεκτονικών μελών και τα προσωρινά γραφεία – εργαστήρια. Στο γενικό σχεδιασμό λαμβάνονται υπ’ όψιν ήδη εγκεκριμένες μελέτες, το σύνολο των υπολοίπων υφιστάμενων μνημείων, κτήρια με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, ο χώρος των πρώην στρατιωτικών αρτοποιείων, το υφιστάμενο πλέγμα πεζοδρόμων καθώς και πιθανές απαλλοτριώσεις.
Ο γενικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την ιεράρχηση και τη χρονική διαδοχή των επεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή και περιγράφει τις αναγκαίες μελέτες (Η/Μ, φωτισμού, αποκατάσταση νεότερων κτισμάτων ΒΑ του θεάτρου κ.λπ.).
2. Οριστική μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου ( κυρίως θέατρο, σωζόμενο τμήμα διαζώματος και επιθεάτρου, αναλήμματα και σκηνικό οικοδόμημα).
Περιλαμβάνει:
Α. Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση
Β. Καταγραφή παθολογίας
Γ. Προτάσεις
Ο χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης ήταν 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης.
Η μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, η οποία ήταν ενήμερη για τις εξελίξεις των εργασιών.
Τη γενική εποπτεία από την πλευρά της Ε.Φ.Α. Λάρισας είχε ο Τμηματάρχης Αρχαιολογικών Εργων και Μελετών, αρχιτέκτονας κ. Δ. Καραγκούνης, ο οποίος ήταν μέλος και της μελετητικής ομάδας, καθώς η πολύχρονη ενασχόληση του με το μνημείο (από το 1990 μέχρι και σήμερα), θα συνέβαλλε στην εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης.
Τη μελετητική ομάδα αποτελούν:
Δημήτριος Καραγκούνης, αρχιτέκτων μηχανικός – τμηματάρχης έργων και μελετών,
Νικόλαος Χατζηδάκης, αρχιτέκτων μηχανικός Α.Π.Θ., Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία Μνημείων»,
Ισίδωρος Πλακωτάρης, αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π., Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία Μνημείων»,
Ελένη – Αθηνά Αγγέλη, αρχιτέκτων μηχανικός Α.Π.Θ., Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία Μνημείων»,
Χρήστος Καρναβέζος, MSc πολιτικός μηχανικός,
Στυλιανή Π. Μπλάντα, τοπογράφος μηχανικός – συντηρήτρια αρχαιοτήτων.
Στις 5 Ιουνίου 2018 το Κ.Α.Σ έδωσε το “πράσινο” φώς για το αρχαίο θέατρο της Λάρισας.

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης
Προγραμματική σύμβαση
Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης Διάζωμα
Έγκριση μελέτης αποκατάστασης